Gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Frederik Steinle
Eschstraße 10
88074 Meckenbeuren

E-mail: info@campingsauvage.de

Wij zijn blij met uw interesse in onze onlineshop. Het beschermen van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Telkens wanneer een website wordt bezocht, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de opgevraagde gegevens bevat. provider (toegangsgegevens) en documenteert de opvraging. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hosten

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders aangegeven in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op haar servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en andere landen buiten de EU en EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact

2.1 Gegevensverwerking voor contractverwerking

Met het oog op de contractverwerking (inclusief vragen over en verwerking van eventuele bestaande garantie- en serviceonderbrekingsclaims, evenals eventuele wettelijke updateverplichtingen) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG, verzamelen wij persoonlijke gegevens als u deze verstrekt aan ons vrijwillig als onderdeel van uw Communicate-bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract af te handelen en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dit is wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.2 Klantaccount

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount en om uw gegevens op te slaan voor verdere toekomstige bestellingen. onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of door een daartoe voorziene functie in het klantaccount te gebruiken. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen

Als onderdeel van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG, als u deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te kunnen verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Zodra uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art waarover wij u in deze verklaring informeren.

Livechattool WhatsApp

Voor klantcommunicatie gebruiken we de livechattool van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“WhatsApp”). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, bij een effectieve en verbeterde klantcommunicatie in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG. WhatsApp werkt namens ons voor ons. De telefoonnummers die we op ons mobiele apparaat opslaan, worden automatisch verwerkt op servers bij Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Alleen telefoonnummers van klanten die eerder via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen en die daarom de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van WhatsApp al hebben geaccepteerd, worden opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

3. Gegevensverwerking ten behoeve van de verzendverwerking

Om de overeenkomst conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij de verwerking van betalingen in onze onlineshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dat dit nodig is om de betaling te verwerken. Dit dient ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn om de betaling af te handelen, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. De gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder is van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met als doel fraude te voorkomen en onze betaalprocessen te optimaliseren

Indien nodig geven wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en het optimaliseren van onze betalingsprocessen (bijvoorbeeld facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen, die de boventoon voeren in het kader van een belangenafweging, bij onze bescherming tegen fraude en bij een efficiënt betalingsbeheer.

5. Adverteren via e-mail

5.1 E-mailnieuwsbrief met registratie

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG, of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken dan dit wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 Verzending van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

6. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

Bescherming van de privacy op eindapparaten
Bij het gebruik van ons onlineaanbod maken wij gebruik van absoluut noodzakelijke technologieën om de uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. Voor de opslag van informatie op uw apparaat of toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen, is uw toestemming niet vereist.

Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is voor de opslag van informatie op uw apparaat of voor toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen uw toestemming vereist. Wij willen u erop wijzen dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet zonder beperkingen bruikbaar zijn. Eventuele toestemming die u heeft gegeven blijft van kracht totdat u de betreffende instellingen op uw apparaat aanpast of reset.

Elke downstream gegevensverwerking via cookies en andere technologieën
Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Als onderdeel van een belangenafweging dient dit dwingende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

Via de volgende links kunt u de cookie-instellingen voor uw browser vinden: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Als u overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG heeft ingestemd met het gebruik van de technologieën, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7. Sociale media

7.1 Sociale plug-ins van Facebook (door Meta), Twitter, Instagram (door Meta), Pinterest

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden uitsluitend als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend. Daar kunt u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen klikken.

7.2 Onze online aanwezigheid op Instagram (door Meta), Pinterest

Als u overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende socialemedia-exploitant, worden uw gegevens automatisch verzameld voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de genoemde sociale media bezoekt. hierboven en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te tonen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende sociale-media-exploitant, evenals een contactoptie en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder. Mocht u hier toch hulp bij nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Instagram (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Meta Platforms Ireland”). De informatie die automatisch door Meta Platforms Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt opgeslagen wordt doorgaans overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram (by Meta)-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Art. 26 AVG. Meer informatie (over Insights-data) vindt uhier .

Pinterest is een aanbod van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”). De automatisch door Pinterest verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt doorgaans overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

8. Contactmogelijkheden en uw rechten

8.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • in overeenstemming met Art. 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • in overeenstemming met Art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk correctie te vragen van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens;
 • In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om te verzoeken dat uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij verdere verwerking nodig is.
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  • om redenen van algemeen belang of
  • noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • in overeenstemming met Art. 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover
  • u betwist de juistheid van de gegevens;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u maakt bezwaar tegen de verwijdering ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG;
 • in overeenstemming met Art. 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon;
 • overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht om bezwaar te maken

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, kunt u met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van dient juridische claims.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.

8.2 Contactmogelijkheden

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en over het intrekken van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze wettelijke kennisgeving.