Voorwaarden

1. Reikwijdte

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webshop door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van het contract als we hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractpartner, contractafsluiting, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst wordt gesloten met de eenmanszaak Camping Sauvage.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een contract af te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die beschikbaar zijn en worden uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nog een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits, Engels

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde bepalingen over eventuele verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

In principe heeft u de mogelijkheid om de goederen op te halen bij Steinle, Eschstraße 10, 88074 Meckenbeuren, Duitsland tijdens de volgende kantooruren: 08.00 uur tot 13.00 uur

Wij leveren niet aan pakstations.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij PayPal en identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt door PayPal direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens hun eigen criteria zijn geselecteerd, extra betaalmethoden aanbieden in de klantaccount. Wij hebben echter geen invloed op het aanbod van deze modaliteiten; andere individueel aangeboden betalingsmethoden hebben betrekking op uw rechtsverhouding met PayPal. Meer informatie hierover vind je in je PayPal account.

Meteen door Klarna
Om het factuurbedrag te kunnen betalen via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, uzelf dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Google Betalen
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") te kunnen betalen, moet u bij Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Meer informatie krijg je tijdens het bestelproces.

Apple Betalen
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, en laat de Apple Pay-functie activeren, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

giropay / paydirekt
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt een. M ("giropay" of "paydirekt") bieden wij de betaalmethoden giropay en paydirekt aan.

Giropay
Om het factuurbedrag via giropay te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor internetbankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

direct betalen
Om het factuurbedrag via paydirekt te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben die is geactiveerd voor online bankieren, geregistreerd zijn bij paydirekt, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen.

Amazon betalen
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe SCA 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon") te kunnen betalen, moet u bij Amazon geregistreerd zijn, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt uitgevoerd binnen één bankwerkdag na het plaatsen van de bestelling. Een bankwerkdag is elke werkdag met uitzondering van zaterdagen, nationale feestdagen en 24 en 31 december van elk jaar. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders geregeld, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt deze rechtstreeks aan Klarna gedaan. Verdere informatie over de betreffende betalingsmogelijkheid en tijdens het bestelproces ontvangt u.

Koop op rekening via Klarna
Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

Klarna automatische incasso
U geeft Klarna een SEPA-incassomachtiging. Klarna zal u informeren over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde pre-notificatie). De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden.

6. Herroepingsrecht

U heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden.

7. Eigendomsvoorbehoud​​​​​​​

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Ook voor ondernemers geldt: Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de gereserveerde goederen in het kader van de normale gang van zaken doorverkopen; U draagt ​​ons vooraf alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien over - ongeacht of de gereserveerde goederen worden gecombineerd of vermengd met een nieuw item - ter hoogte van het factuurbedrag, en wij accepteren deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. De zekerheden waarop wij recht hebben, zullen wij op uw verzoek vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de openstaande vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

8. Transportschade​​​​​​​

Voor consumenten geldt: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem direct contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending.

9. Garantie en Garanties​​​​​​​

9.1 Recht op aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

De volgende beperkingen en verkortingen van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of frauduleus opzet
  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid open is.

Beperkingen voor ondernemers

Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productomschrijvingen van de fabrikant die in het contract zijn opgenomen als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Voor ondernemers bedraagt ​​de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde artikelen één jaar vanaf de risico-overgang.

De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

regelgeving voor handelaren

De verplichting om gebreken te onderzoeken en te melden, geregeld in artikel 377 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB), is van toepassing op handelaren. Als u de daar geregelde melding achterwege laat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat bij de keuring niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

9.2 Garanties en service na verkoop

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

10. Geschillenbeslechting​​​​​​​

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.
De federale universele arbitragecommissie van het Center for Arbitration eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de is verantwoordelijk.

11. Slotbepalingen​​​​​​​

Bent u ondernemer, dan is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.